LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE PANA IN ANUL 2017

 

 

Nr.Crt

 

Denumire lucrare

 

An

1. Alimentarea cu apă Loc. Suraia , Bilieşti  ,Vrancea

-Fundaţie Rezervor 1000mc

-Staţie Pompare

-Staţie Tratare

-Distributie retea PEHD

 

 

 

2003

2. Alimentarea cu apă Loc. Goleşti  ,Vrancea

-Fundaţie Rezervor 400mc

-Saţie Pompare

-Staţie Tratare

-Distributie retea PEHD

 

 

 

2003

3. Rk-ct şi Instalaţii încălzire Unitate Militara 0841, Focşani 2003
4. Alimentarea cu apă Loc Tătăranu, Vrancea

-Fundaţie Rezervor 700mc

-Saţie Pompare

-Staţie Tratare

-Distributie retea PEHD 10KM

 

 

2004

5. Modernizare şi extindere alimentarea cu apă Com. Ţifeşti

-Saţie Pompare + Staţie Tratare-Clorinare

2004
6. Alimentarea cu apă Com. Milcovul ,Vrancea

-Saţie Pompare

-Staţie Tratare şi Clorinare

-Distributie retea PEHD

 

2004
7. Reţele exterioare şi sistematizare verticală

Sala de Sport Liceul cu Program Sportiv  , Focsani

2004
8. Contorizare consum energie termică la populaţie

în Mun. Focşani – Etapa I

2004
9. Contorizare consum energie termică la populaţie

 în Mun. Focşani – PT 40 şi PT 4

2004
10. Alimentarea cu energie termică Bloc I. Aleea Florilor , Focsani 2004
11. Alimentarea  cu energie termică Bloc  H. 5 Str. Bârsei , Focsani 2004
12. Alimentarea cu apă Sat Bîrseşti, Etapa I Com. Bîrseşti 2005
13. Proiectare şi execuţie lucrări de racordare la Sistemul de Distribuţie a gazelor naturale Cartier ANL Sud în mun. Focşani, Jud. Vrancea 2005
14. Proiectare şi execuţie lucrări de racordare la Sistemul de Distribuţie a gazelor naturale – Hotel Fashion Center, Focsani 2005
15. Înlocuire şi sistematizare conductă gaze naturale red.pres.

Str. Plevnei , Unirea Principatelor, Arh. Mincu, Magheru, Timotei Cipariu

( case + blocuri ) – Mun. Focşani

2006
16. Alimentare cu apă a Satului Vulturu, Judeţul Vrancea 2006
17. Statie de epurare, retele colectoare si retele de canalizare

Comuna Gologanu,Jud.Vrancea

2007
18. Modernizare şi reabilitare reţele de distribuţie a energiei termice

din Municipiul Focşani aferent punctului termic – PT 39

2008
19. Reabilitare canal termic

Grup Scolar de Constructii Montaj Focsani

2008
20. Recalificare urbana perimetru istoric Piata Unirii si Gradina Publica–

Retele exterioare apa si canalizare , Focsani

2008
21. Reabilitare retea apa Str. Bistrita – Poenita-1Mai  ,Focsani 2008
22. Alimentare cu apa SC Kaufland – Focsani 2008
23. Alimentare cu apă comuna Cîmpineanca Sat Pietroasa ,Vrancea 2008
24. Modernizarea si reabilitarea retelei  de distributie a energiei termice –

 PT.14, PT.17 si PT.53  din municipiul Focsani

2009
25. Alimentare cu apă în comuna Slobozia Ciorăşti ,Vrancea 2009
26. Reabilitare şi contorizare instalaţii termice la punctul termic al

 Consiliul Judeţean Vrancea , Focsani

2010
27. Modernizarea si reabilitarea retelei  de distributie a energiei termice –

 PT12 , PT16  din municipiul Focsani

2011
28. Proiectare şi execuţie lucrări de racordare la

Sistemul de Distribuţie a gazelor naturale – retea si bransamente

 Str. Pictor Grigorescu în mun. Focşani, Jud. Vrancea

2012
29. Recalificare urbana Cinematograf Balada – Focsani

 retele exterioare apa si canalizare

2012
30. Interconectare retele de distributie gaze naturale

Zona SRS Frederic Engels  , Focsani

2012
31. Modernizare si reabilitare retele termice aferente

punctului termic PT.18 , Focsani

2013
32. Modernizare si reabilitare retele termice aferente

punctului termic PT.9 si PT.42 , Focsani

2013
33. Proiectare si executie lucrari retea canalizare

Cartier Laminorul ,Focsani

2013
34. Proiectare si executie Extinderi Conducte Gaze Naturalesi bransamente

– zona 8 – Jud. VRANCEA si Jud. BUZAU

2013
35. Proiectare si executie retea si bransamente gaze naturale PEHD MP Str.Trotus , Str.Mr.Gh.Sontu , Str.Iorga , Str.Al.Golescu , Str.Al.Sihleanu , Str.Din.Golescu , Str.Al.Vlahuta , Str. Ctin Stere din Mun.Focsani , Vrancea

 

 

2014

36. Proiectare si executie – Extindere retea distributie apa Satele Slobozia Ciorasti si Jiliste , Com. Slobozia Ciorasti 2015
37. Extindere retea apa potabila SDR 17,6 PE80 PN6 DN63,DN90,DN110 si ridicari la cote capace carosabile,camine,inlocuiri vane,montaje hidranti 2015
38. Deviere conducte retele termice din Str. Cpt. Cretu Florin , aferente punctului termic nr.69 , Municipiul Focsani 2015
39. Executie retea canalizare DN160-DN400mm 3km- „Amenajarea ariei naturale de interes Crâng Petreşti şi îmbunătăţirea infrastructurii acces” 2016

 

Societatea SC ARENA COM SRL a realizat si un numar insemnat (>500) :

– bransamente apa potabila ,  racorduri de canalizare menajera si pluviala , instalatii de utilizare gaze naturale (subterane PEHD  si aeriene OL) , revizii a instalatiilor la 10 ani si verificari tehnice la 2 ani  la diverse persoane fizice si juridice intre anii 2001 – prezent.